TIN TỨC
Bàn giao hệ thống quản lý thông tin Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS hoạt động trong lĩnh vực: Logistics/ Đại lý hãng tàu; Quản lý tàu thuyền; Dịch vụ Container; Giao nhận vận tải quốc tế; Vận tải hàng dự án; Chuyển tải dầu...

Với mục đích quản lý, theo dõi hàng container nhập xuất hàng ngày, Maple tư vấn, xây dựng và triển khai cho MACS hệ thống thông tin giúp MACS có thể truy xuất, quản lý thông tin ở mọi lúc mọi nơi, theo dõi tiến độ nhập xuất hàng báo cáo kịp thời đến khách hàng và quản lý.
Bàn giao hệ thống quản lý thông tin Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Bàn giao hệ thống quản lý thông tin Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
Maple JSC