TIN TỨC
Xây dựng hệ thống dashboard dữ liệu cho công ty Hai Wang
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN HAI WANG hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.

Với mục đích có cái nhìn toàn diện dữ liệu chế biến, đông lạnh, đóng gói của tất cả mặt hàng ở từng chuyền, từng tủ, công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thống kê, đánh giá dữ liệu hàng ngày trực quan trên biểu đồ.


Thông tin kỹ thuật:
- Nền tảng: Web
- Ngôn ngữ: ASP.Net (C#), Javascript
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
- Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Việt - Anh
- Công cụ: Fusionchart

Maple JSC