Giải pháp
LẬP TRÌNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Bạn đang có một nguồn dữ liệu lớn từ các hệ thống riêng lẻ, sử dụng các hệ quản trị dữ liệu khác nhau.
Bạn đang có website sử dụng hệ thống ghi log của Google Analytics.
Bạn đang tích hợp kinh doanh trên các mạng xã hội
Bạn muốn có cái nhìn toàn diện, trực quan về hoạt động kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.
Bạn muốn có một dự đoán về hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai.

Lập trình bảng điều khiển
Hãy để cho chúng tôi thực hiện điều đó. Và bạn hãy tin rằng, bảng điều khiển do Maple chúng tôi tạo ra là duy nhất và hấp dẫn nhất, thể hiện đầy đủ các thông tin một cách ngắn gọn, trực quan nhưng với một chi phí hợp lý thể hiện được giá trị của công ty bạn.