Sản phẩm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

Giới thiệu

Phần mềm quản lý kho I_Pro.Net là một công cụ giúp nhà quản lý giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí công tác kiểm kê hàng tồn kho. Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ .Net tiên tiến của Microsoft. Tích hợp thiết bị đọc mã vạch giúp kiểm kê hàng hóa một cách nhanh chóng, thuận tiện.


Chức năng

1) Hệ thống

- Thiết lập thông số hệ thống: kỳ kế toán, định dạng, các giá trị mặc định,...

- Quản trị người dùng, phân quyền người dùng

- Lưu trữ và khôi phục dữ liệu

- Quản lý số dư hàng tồn kho

- Thay đổi mật khẩu

2) Danh mục

- Danh mục khách hàng, nhà cung cấp

- Danh mục kho, nhóm hàng, hàng hóa, đơn vị tính

3) Nghiệp vụ

-Nhập kho

- Xuất kho

- Chuyển kho

- Điều chỉnh kho

- Tính giá vốn hàng tồn kho

4) Báo cáo

- Báo cáo nhập kho/ xuất kho

- Sổ nhật ký nhập xuất kho

- Bảng cân đối nhập xuất tồn chi tiết/ tổng hợp

- Báo cáo tồn kho tổng hợp

- Sổ chi tiết hàng hóa

- Thẻ kho

5) Tiện ích

- Tích hợp thiết bị đọc mã vạch


Thông số kỹ thuật

  • Chạy tốt trên các hệ điều hành window XP, Server 2000, 2003, Vista, Win 7
  • Ngôn ngữ lập trình C#,.Net Framework 2.0
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : MS SQL Server 2005
  • Ngôn ngữ: Việt - Anh