Sản phẩm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý nhà thuốc được xây dựng dựa theo nguyên tắc "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP (Good Pharmacy Practice) của Bộ Y Tế.


Tính năng nổi bật

- Quản lý thuốc theo nhóm thuốc, hoạt chất, nhà cung cấp, nước sản xuất, theo lô, hạn dùng,..

- Quản lý nhập xuất thuốc

- Quản lý các sổ theo dõi ( Sổ theo dõi nhiệt độ - độ ẩm; Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc; Sổ theo dõi bệnh nhân, ...)

- Quản lý công nợ nhà cung cấp

- Quản lý thu chi

- Hệ thống báo cáo nhập/ xuất thuốc, thu/chi, công nợ, doanh thu,..

- Quản lý người dùng, phân quyền chức năng.

 

Thông số kỹ thuật

  • Xây dựng theo mô hình client - server, nhiều máy con truy cập vào máy chủ.
  • Chạy tốt trên các hệ điều hành window XP, Server 2000, 2003, Vista, Window 7
  • Ngôn ngữ lập trình C#,.Net Framework
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : MS SQL Server 2005
  • Ngôn ngữ: Tiếng việt - Tiếng Anh