Sản phẩm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI mDMS

Phần mềm quản lý phân phối DMS

Xem thêm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI mDMS

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN LẺ mPOS

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem thêm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN LẺ mPOS

PHẦN MỀM NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

ARPPro có các phân hệ sau: RE -Quản lý tuyển dụng; HR - Quản lý nhân sự; TR - Quản lý đào tạo; AT - Quản lý tính công PR - Quản lý lương nhân viên; IS - Quản lý bảo hiểm nhân viên; Hệ thống các báo cáo; Hệ thống quản trị người dùng

Xem thêm
PHẦN MỀM NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

PHẦN MỀM GỌI MÓN mMENU

Phần mềm quản lý gọi món mMenu dành cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe, bar

Xem thêm
PHẦN MỀM GỌI MÓN mMENU

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

mô tả sản phẩm

Xem thêm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

AccPro bao gồm các phân hệ chính như sau: Mua hàng, Bán hàng, Tổng hợp, Sổ quỹ, Quản lý Kho, Tính giá thành, Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ, Hợp nhất dữ liệu, Hệ thống báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị, Quản trị người dùng

Xem thêm
PHẦN MỀM KẾ TOÁN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

Xem thêm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

Các phân hệ chính của AttPro: Quản lý thiết bị, Quản lý thông tin nhân viên, Tính công, Kiểm soát nhân viên ra vào cổng, Hệ thống báo cáo, Hệ thống quản trị người dùng

Xem thêm
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG