TIN TỨC
Hệ thống quản lý giao hàng cho MUJI Shop
Maple JSC vừa bàn giao hệ thống quản lý giao hàng (Home Delivery) cho chuỗi hệ thống cửa hàng thời trang và văn phòng phẩm MUJI tại Singapore.
MUJI SHOP là chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang, văn phòng phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản, tại Singapore chuổi cửa hàng này có 9 cửa hàng đặt rải rác trên toàn đảo quốc.
Để quản lý chặt chẽ khâu giao hàng đến khách hàng, MUJI triển khai xây dựng hệ thống quản lý giao hàng cho bộ phận kho và giao hàng.
Hệ thống được phát triển trên nền web, tích hợp với phần mềm bán hàng Retail Pro.
Hệ thống cung cấp các chức năng chính là quản lý đơn hàng, thời gian, khu vực, chi phí giao hàng, ... 
Với việc ứng dụng hệ thống trên, MUJI đả giảm thiểu sự sai sót trong quá trình giao về địa chỉ, thời gian, tính đúng và đủ chi phí cho từng khu vực.

Để ứng dụng hệ thống trên vào quy trình kinh doanh của các công ty có cùng loại hình tương tự, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của Maple JSC để được hỗ trợ.

Thông tin kỹ thuật:
- Nền tảng: Web
- Ngôn ngữ: C#, Javascript
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
- Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh
- Công cụ: Fusionchart, ASP.NET MVC

Maple JSC