TIN TỨC
Xây dựng hệ thống dashboard cho Công ty Global Blue - Anh
Công ty Global Blue là công ty đa quốc gia hoạt động chính trong lĩnh vực hoàn thuế và nghiên cứu du lịch toàn cầu. Hệ thống website công ty có lượng truy cập lớn và đều đặn, sử dụng 3 ngôn ngữ chính là tiếng Anh, Trung, Nga.


Với mục đích truy vấn, tra cứu, đánh giá tình hình lưu lượng truy cập, thói quen truy cập của người sử dụng website để đưa ra quyết định. Công ty Global - Blue phối hợp với Maple xây dựng hệ thống website dashboard trình diễn số liệu thống kê từ Google Analytics dưới dạng biểu đồ trực quan mô tả một cách đầy đủ các số liệu.

Dựa vào hệ thống trên Global - Blue có thêm một công cụ để nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường du lịch ở các quốc gia khác nhau.

Hệ thống sử dụng các công nghệ sau:
- Datasource Google Analytics
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL 2008
- ASP.Net , CSS3, HTML5
- Fusion chart, Geomap
- IIS 7
Maple JSC