TIN TỨC
Miễn phí phần mềm quản lý nhân sự ARPPro

Kính chào quý Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.

Do nhu cầu quản lý hồ sơ nhân viên càng gia tăng cộng với tình hình kinh tế hiện đang còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp chưa có quỹ cho bộ phận tin học, nhằm mục đích góp một phần nhỏ trong sự phát triển của các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tin học Maple triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng "Sử dụng miễn phí phân hệ quản lý nhân sự" như sau:

1)Tên chương trình: "Sử dụng miễn phí phân hệ quản lý nhân sự phần mềm nhân sự tiền lương ARPPro Online"

2) Sản phẩm áp dụng: Phần mềm nhân sự tiền lương ARPPro bản Online

3) Thời gian triển khai: 01/03/2014 => 31/12/2014

4) Phân hệ hỗ trợ: Quản lý nhân sự

5) Hình thức triển khai: Online

6) Khu vực áp dụng: Toàn quốc

7) Hình thức liên hệ: 

 Điện thoại: 08 3968 3810 gặp bộ phận chăm sóc khách hàng

 Email: info@maple.com.vn, nội dung: "Sử dụng miễn phí phân hệ quản lý nhân sự phần mềm quản lý nhân sự ARPPro"

8) Hỗ trợ: Quý khách hàng sử dụng phân hệ nhân sự miễn phí vẫn được sự hỗ trợ trực tuyến từ Maple JSC

Quý khách hàng đăng ký sử dụng trong khoảng thời gian trên, sau khi kết thúc chương trình vẫn sử dụng phân hệ trên hoàn toàn miễn phí và vẫn được sự hỗ trợ từ Maple JSC

Chi tiết các phân hệ, tính năng vui lòng tham khảo tại website www.nhansutienluong.net

 

Một số tính năng phân hệ quản lý nhân sự của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương online ARPPro

I. Hệ thống

 - Phân quyền người dùng, nhóm người dùng

 - Phân quyền truy cập dữ liệu theo phòng ban

 - Cấu hình thông tin công ty, các giá trị mặc định, tham số

 - Thiết lập các mã số ( mã nhân viên, số quyết định, ...)

II. Cấu hình

 Danh mục các dữ liệu dùng chung như:

- Phòng ban/ bộ phận

- Chức danh

- Chức vụ

- Quan hệ gia đình

- Nghỉ chế độ

- Trình độ học vấn

- Thành phần gia đình

- Loại nhân viên

- Tình trạng hôn nhân

- Loại hợp đồng

- Dân tộc, Tôn giáo, Quốc gia, Tỉnh/ thành, Quận/ huyện

- ....

III. Nhân sự

- Quản lý hồ sơ nhân viên ( Thông tin cá nhân, tt liên hệ, tt công việc, tt gia đình, ngân hàng, bảo hiểm)

- Quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng

- Quản lý giấy phép lao động, thị thực, hộ chiếu

- Quản lý quá trình làm việc, quá trình công tác

- Quản lý khen thưởng, kỷ luật

- Quản lý bằng cấp, chứng chỉ nhân viên

- Quản lý đăng ký và tính phép, thâm niên

- Quản lý hồ sơ Đoàn viên, Công Đoàn

- Quản lý nhân viên thôi việc, nghỉ việc

- Quản lý cấp phát trang thiết bị, dụng cụ lao động

- Quản lý nhân viên theo dự án

- ...

IV. Báo cáo, thống kê, cảnh báo

- Hệ thống các cảnh báo hết hạn hợp đồng, giấy phép lao động, hộ chiếu, thị thực, ...

- Các bảng điều khiển theo phân hệ nhân sự

- Các báo cáo cho cơ quan nhà nước, báo cáo nội bộ.

Maple JSC