TIN TỨC
Những điều cần làm khi thiết kế một website
Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai thực hiện website cần lưu ý các điều bên dưới:

1) Mục đích của webiste bạn làm ra là gi ?
Định hướng được mục đích của việc phát triển một website để làm gì ? Giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, cung cấp, tra cứu thông tin,...

2) Lựa chọn tên miền phù hợp
Từ mục đích của website, tên doanh nghiệp, bạn xác định một tên miền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của mình.
 Tên miền Quốc tế (.com/.net ) hay Việt Nam (.vn) ?

3) Chuẩn bị nội dung trình bày trên website
Chuẩn bị những bài viết, hình ảnh về công ty như định hướng, chiến lược, môi trường công ty, ... bài viết giới thiệu về dịch vụ, giải pháp, sản phẩm mà công ty cung cấp bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác.

4) Phát thảo giao diện dự kiến của website, tham khảo những site tương tự hoặc site yêu thích. 

5) Lựa chọn tông màu phù hợp với ngành nghề, dịch vụ của công ty
(Sưu tầm)