TIN TỨC
Hệ thống học viên trung tâm anh ngữ
Maple đã xây dựng và bàn giao hệ thống quản lý học viên, tài chính kế toán dành cho Trung tâm Anh Ngữ Action English tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Ứng dụng giúp cho bộ phận tiếp nhận học viên đăng ký khóa học, bộ phần tài chính kế toán quản lý tình hình thu chi, theo dõi toàn bộ quá trình của học viên.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng web, thời gian phát triển 4 tuần.

Maple JSC