TIN TỨC
Dự án thung lũng Silicon tại Việt Nam
Được thành lập vào tháng 6/2013, đến nay, Đề án "Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam" đã thực hiện được một số nhiệm vụ cơ bản như tổ chức khảo sát cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, các quỹ đầu tư mạo hiểm, tìm hiểu kết nối nhu cầu thương mại hóa công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam với các nguồn đầu tư xã hội. 


Đề án cũng đã triển khai các chương trình đào tạo nhằm giúp các doanh nghiệp có thể nâng cấp sản phẩm và hướng tới thị trường; Xây dựng hệ thống tổ chức thúc đẩy kinh doanh để thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp; Xây dựng mô hình và quy chế hoạt động của hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân kết hợp với nguồn vốn đầu tư của nhà nước… Tiếp tục mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa công nghệ trong các lĩnh vực: Năng lượng, y sinh, cơ khí, vật liệu mới, công nghệ thông tin và viễn thông theo mô hình thung lũng Silicon; Xây dựng mối quan hệ giữa quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp, năm 2014, 

Đề án sẽ tập trung triển khai các Hội thảo tập huấn, nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, các khóa đào tạo khởi nghiệp cho các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Thung lũng Silicon Mỹ hướng dẫn thực hiện; tổ chức sự kiện Ngày khởi nghiệp cho các học viên tốt nghiệp. Đặc biệt, Đề án sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, cụ thể sẽ ưu tiên Doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực Internet, game online, các ứng dụng trên di động, thương mại điện tử, học trực tuyến, công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số và kinh doanh. Việc giúp đỡ, giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp là mục tiêu hàng đầu trong năm 2014.

(Sưu tầm)